Intagning och kontakt

Innan du ställer ditt barn i kö önskar du säkert  veta mer om oss. Då är du varmt välkommen på öppet hus! Detta hålls av förskolechefen. Vi har öppet hus andra tisdagen i maj,  samt  andra  tisdagen i oktober. Båda dagarna klockan 13.00-14.00. Det går även bra  att ringa  förskolan och boka tid för besök när man så önskar.

Förskolan  följer de  riktlinjer  för  intagning till förskole- och fritidsverksamhet som fastställts av Österåkers kommun. För mer information, se kommunens hemsida: www.osteraker.se.

I samband med intagningen skrivs ett kontrakt mellan föräldrakooperativet och barnets föräldrar (vårdnadshavare). Föräldrar (vårdnadshavare) med barn i verksamheten  ansvarar tillsammans med övriga föräldrar för att delta i det arbete som är önskvärt  för  verksamhetens bedrivande, se “Föräldrasamverkan“.

Inskolning

Huvudinskolningen av barn sker i maj eller augusti Vi skolar in alla barn samtidigt i en så kallad gruppinskolning. Barn kan i undantagsfall skolas in under övriga året, om det finns lediga platser.

Informationsmöte och hembesök är starten
Vi startar upp i med ett informationsmöte för er föräldrar. På mötet informerar pedagogerna om hur inskolningen kommer att gå till. Vid mötet kommer ni att tilldelas en pedagog som kommer att vara barnets kontaktperson vid inskolningen. Denna pedagog kommer några dagar innan inskolningens start att göra ett hembesök. I hemmiljön känner sig barnet tryggt och en första positiv kontakt knyts mellan barn och pedagog, vilket underlättar när man sedan ses för första gången i förskolemiljön.

Verksamheten rullar på som vanligt med föräldern i bakgrunden
Inskolningsperioden är ca 2 veckor, den första veckans startas upp med ett hembesök och sen är du som förälder med kl.09.00-13.30 varje dag. Du som förälder finns med hela tiden, fast i bakgrunden och hjälper till där det behövs med ditt barn. Det är pedagogerna som ägnar tid åt ert barn för att skapa en positiv och trygg tillvaro för dem. Verksamheten rullar på som vanligt. På morgonsamlingen sjunger vi sånger, gör ramsor och äter frukt.

Under inskolningsperioden låter vi barnet få bekanta sig med gården och dess lekmöjligheter, känna trygghet med förskolans rutiner och knyta an till pedagogerna som arbetar på förskolan. När barnet känner sig trygg med pedagogerna på förskolan och även du som förälder känner er trygga med att lämna ert barn, då är det dags för er att säga “hejdå” och gå iväg. Till en början en kort stund och sen längre och längre stunder. Andra veckan är barnet själv på förskolan mellan kl.09.00 – 13.30.

.

.

Du är alltid välkommen att kontakta vår förskolechef med dina frågor och funderingar.

Yvonne Genter, tel: 08-540 644 73
yvonne.genter@ekorren.com

Adress och telefon

I Ur och Skur Ekorrens Förskola
Rydnäsvägen 2
184 63 Åkersberga

Tel: 08-540 644 73
info@ekorren.com