Föräldrasamverkan

Förskolan I Ur och Skur Ekorren är ett föräldrakooperativ. Vi har en styrelse som består av föräldrar och förskolechef. Som förälder behöver du vara beredd på att lägga ner tid och engagemang på förskolan. Föräldrarnas engagemang innebär bland annat att sköta städningen (3 dgr/termin); möjligheten finns även att använda sig av vår städfirma som föräldrarna då bekostar själva. Det positiva är att all tid och engagemang verkligen gynnar barnen och ger dem en härlig miljö att vara i.

Varje förälder ingår även i en arbetsgrupp, t.ex. Administrativa gruppen, Inomhusmiljögruppen, Utomhusmiljögruppen, Fastighetsgruppen och Trädgårdsgruppen. En gång per termin har vi en gemensam fixardag då vi träffas och gör det fint på gården och inne på förskolan, äter lunch ihop och lär känna varandra.

Ett par gånger per år arrangeras fest för barn och föräldrar, vilket också är uppskattade inslag.

Medlemsavgiften är för närvarande 500 kr/familj och år.

På fixardagen hjälper alla föräldrar till att rusta förskolan.

På fixardagen hjälper alla föräldrar till att rusta förskolan.

De små skottkärrorna kommer till användning.

De små skottkärrorna kommer
till användning.

Fixardagen brukar vara uppskattat bland barnen.

Fixardagen brukar vara
uppskattat bland barnen.