I Ur och Skur

I Ur och Skur-pedagogiken handlar om ett upplevelsebaserat lärande och friluftsliv för att uppnå läroplanens mål. Detta innebär att pedagogerna är medupptäckare, medundersökare, medupplevare och medagerande tillsammans med barnen ute i naturen.

Ekorrens förskola har verksamhetsgrupperna Mulle, Knytte, Knopp, Frö, Laxe, Lagge och Skrinna för respektive åldersgrupp. På Ekorren arbetar förskollärare och barnskötare, vilka blir kontinuerligt utbildade hos i första hand Friluftsfrämjandet.

www.friluftsframjandet.se

www.friluftsframjandet.se

 

bild5