Barngrupper

På förskolan går sammanlagt 38-40 barn som delas upp i mindre grupper under dagen. Vi prioriterar hög personaltäthet i barngrupperna och är för närvarande 9 pedagoger samt 1 förskolechef. För oss är det viktigt att varje barn ska ges möjlighet till individuell uppmärksamhet av pedagogerna och att vi som pedagoger ser till varje barns enskilda behov.

Våra barn delas in i olika grupper, delar av dagen är vi två syskongrupper och en frögrupp. Barnen delas även upp I mulle, knytte, knop och frö.

Frö (1-2 år): ): Fröna är förskolans yngsta barn. En verksamhet med återkommande aktiviteter på samma tid och plats är viktigt för denna åldersgrupp som skapar trygghet. Tillsammans med pedagogerna sker olika aktiviteter t ex musik, rörelse, lek och skapande. Verksamheten för fröna är förlagd på gården och i förskolans huvudbyggnad, men även fröna gör utflykter till skogen.

Knopp (2-3 år):  Med rutiner och återkommande aktiviteter på samma tid och plats skapas trygghet för denna åldersgrupp. Tillsammans med pedagoger och kompisar leker de, sjunger och har roligt i skogen närmast förskolan.

Knytte (3-4) år: Barnen gör utflykter till närliggande skogar. Där får barnen upptäcka med alla sina sinnen; höra skogens sus och regnets smatter, lukta, känna, smaka. Småkryp studeras under lupp och arbetsmaterial samlas in och tas hem till förskolan. Barnen lär sig att vara aktsamma om växter och djur.

Mulle (5 år):Skogmulle är född i skogen och bor där. Därför kan han naturens och djurens språk. Alla barn vet förstås att han är en låtsasfigur. Han är symbolen för hänsyn i naturen. Skogsmulle är spännande för barn i lek- och sagoåldern och sätter deras fantasi i rörelse. De behöver fantasi för att bli skapande individer. Barnen använder faktaböcker för att själva slå upp och finna det vi pratar om.

Laxe (4-5 år): Laxe är Skogsmulles kompis i vattnet. Han berättar för barnen om djuren och naturen i vattnet och vid strandkanten. Laxe fyller samma funktion som Skogsmulle; barnen tar lättare till sig det Laxe säger än vad vi vuxna förmanar. Syftet är att barnen ska få ett naturligt, men respektfullt förhållande till vatten.

Lagge (skidor):Vid snötäckt mark åker barn och pedagoger skidor tillsammans.

Skrinna (skridskor): Barnen ges även möjlighet att åka skridskor på den intilliggande Valsjön. Mullar och knyttar har också vuxenstyrd skridskoskola i Österåkers ishall.

“Att vi valde Ekorren baserades på olika saker. För det första att det är en liten förskola med små barngrupper och hög personaltäthet. Känns viktigt att barnen får vara ute mycket i naturen, åka skridskor och skidor. Dessutom har Ekorren ett mycket gott rykte.” / Ulrika, mamma till ett barn på förskolan

Skogsmulle lär barnen om djuren och växterna i skogen.

Skogsmulle lär barnen om djuren och växterna i skogen.

Vid snötäckt mark beger vi oss ut på en skidtur.

Laxe lär barnen om djuren i vattnet och vid strandkanten.

Laxe lär barnen om djuren i vattnet och vid strandkanten.